Danışmanlık ve Eğitmenlik Programı Ankara 1.Grup - Pozitif Psikoloji ile Birebir Danışmanlık Tekniklerini Pekiştirme

PROGRAM EĞİTMENİ: Psk. Burak Baduroğlu    

A) BİLGİ ve ETİK

* Bilmek nedir, bilgiye erişme ve bilgiyi içselleştirme süreçleri nasıl işler. Genel Kültür Bilgisi ve Uzman Bilgisi farkları - kullanım alanları ve şekilleri. Akademik duruş nedir? Akademik duruşa neden önem veriyoruz?

* Etik nedir? Neden etik üzerinde duruyoruz?

B) EVRENSEL LİTERATÜR VE TOPLUMSAL ALGILAR

Gündelik hayatta sıkça kullandığımız teknik terimlerin evrensel anlamları, ülkemiz genelinde oluşan algı, toplumsal kullanım şekilleri ve sakıncalar.

Örneği: Seans – Terapi – Workshop – İyileştirme – Geliştirme – Tedavi – Bilinçaltı – İç dünya – Farkındalık vs gibi kavramların bu bağlamda irdelenmesi.

C) PSİKOPATOLOJİ

Ruhsal bozukluk sınıflandırmaları neler?

Dışa yansımayan (sinsi) ruhsal bozukluklara örnekler ve her bireyin bu ihtimaller potansiyelinde değerlendirilmesi gerekliliğinin önemi, sınır algısı ve önlemler.

Sistematik olması + Kontrol edilebilir olması + Motivasyonel olması eğitimin/danışmanlık faaliyetinin başarılı olması için yeterli dinamikler, buna rağmen sonuç alınamadığı durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Ör/ Motivasyon teknikleri ile süreç takibinde (motivasyonel yaklaşımlara) olumlu yanıt ver(e)meyen profillerde yöntemsel ve iletişimsel açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar – risk grupları.

D) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Temel anlamda araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, geçerlilik kriterleri, tavsiye kaynaklar ve sorgulama motivasyonu.

E) ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FİKİRLERİ VE MODELLERİ

Psikolojik Sağlık ve Etik konu başlıklarının hatırlanması ve öğrencilerin çalışmak istediği konular (fikirler) ile alakalı gözden geçirme – gerekli revizyon/modifikasyon düşüncelerinin görüşülmesi

  • Tarih: 01.10.2017 12:00
  • Yer: Next Level Workinton Ankara