Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programı 16. Grup - Yol Haritasının Paylaşılması ve Danışmanlık Kavram ve Kapsamı

KDDE Programının yol haritasının paylaşılması

Danışman / Koç / Fasilitatör kavramları ve tanımları,

Danışman temel becerileri ve yetkinliklerini belirleme ve geliştirme,

Belirli bir içeriği, tek yönlü sunum veya konferans şeklinden çıkarıp, interaktif olarak verebilme, katılımcı grup yönetimi becerilerini geliştirme,

Katılımcı ihtiyaçlarını fark edebilme, akışı buna göre yönetebilme, süreci kontrol etme,

Belirli bir konu aktarımı olmadan grubun bir konuda düşünmesini, sorgulamasını; karar almasını sağlama; grup koçluğu yapma,

Tüm becerileri kullanarak grup yönetimi uygulamaları ve geri besleme,

Bireysel danışmanlık seansına hazırlık, seans sırasında uygulanması gereken yöntemler ve bireysel danışmanlık sonrası ölçüm ve değerlendirme çalışmaları.

  • Tarih: 18.11.2017 10:00
  • Yer: Nişantaşı Atiye Sokak