KDDE 14. Grup - Eğiticinin Eğitimi, Eğitim Tasarımı ve Yetişkin Öğrenme Modelleri

Genel konu anlatım ve paylaşım teknikleri

İçerik tasarlamak

Öğrenmenin Önündeki Engeller

Davranış Değişikliği / İş Sonuçları

Farkındalık / İhtiyaç Yaratmak   

  • Tarih: 13.05.2017 12:00
  • Yer: Levent Loft Residence