KDDE Ankara 1. Grup - Kişilik Envanter Çalışması ve Alan Seçimlerine Hazırlık

Uzmanlık alanı seçimleri ve planlanan yeni kariyere hazırlığa yönelik workshop

ICOACH kişilik envanteri çözümlemeleri

  • Tarih: 27.05.2017 12:00
  • Yer: Next Level Workinton Ankara