KDDE 1. Grup Sunumlarını Gerçekleştiriyor!

\r\n                            \"\"

\r\n

\r\n Kişisel Dönüşüm Danışmanlık Eğitimi 1. Grubumuz, eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayarak bireysel sunumlarını gerçekleştiriyor. Her katılımcımızın kendi sunum tekniklerini kullanarak hazırladığı bu sunumlarda konuya hakimiyet, uygun araçların kullanımı, grubumu yönetmek gibi başlıklara değiniyoruz. Bu başlıklar çerçevesinde hazırlanarak gerçekleştirilen sunumlar sonunda her katılımcımızın performansı değerlendiriliyor. Çok başarılı sunumlar izledik, grubun bu başarısı hızla artarak devam edecek.

\r\n