Kişisel Dönüşüm Danışmanlarımız Üniversiteli Gençlerle

Profesyonel Eğitmen ve Danışmanlarımız, uzman oldukları konuları üniversite öğrecinlerine aktardı. Duygu Pasin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 11. Akademi-EM etkinliğinde Kahkaha Yogası yaparken, Sibel Algan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine "Anlatabildim mi?" adlı eğitimiyle, bireylerin iletişim becerilerini, kavramsal bilgilerden çıkarıp, pratiğe dönüştürebilmenin yöntem ve tekniklerini paylaşıp; bireye mesajını, duygusunu, fikrini en etkin şekilde kelimelendirme becerisi kazanmanın mümkün olduğunu anlattı.