MEZUNLARIMIZDANIŞMANLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ

Neşe Cesur / Danışman ve Eğitmen

Neşe Cesur, 2002 yılında tezini  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda yazdıktan sonra mezun oldu.Çeşitli ilaç şirketlerinde mikrobiyoloji  laboratuarı ve ruhsatlandırma gibi farklı departmanlarda çalışmalarda bulundu.Ruhsatlandırma Uzmanı eğitimi aldı.Bir süre klinisyenlik yaptıktan sonra gıda sektöründe farklı alanlarda çalışmaya devam etti.Bulunduğu şirkette Ar-Ge çalışmaları yapmakta,gıda güvenliğini sağlayarak kalite kontrol yöneticiliği görevine devam etmektedir.Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktadır.

Kişisel gelişim,sağlıklı yaşam ve beslenme konularına olan ilgisi ve bunların bir bütün olduğu düşüncesinden yola çıkarak bildiklerini başkalarıyla da paylaşmak  amacı ile Yaşam Atölyesi Kişisel Dönüşüm Danışmanlık eğitimi programına yazılmıştır.Doğal ve sağlıklı yaşamın insan bedeni ve davranışları üzerindeki etkisini merak ediyor,araştırıyor  ve bu konuda edindiklerini  paylaşarak yaşamını anlamlandırmaya çalışıyor.