MEZUNLARIMIZDANIŞMANLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ

Nevra Küpana / Danışman ve Eğitmen

Nevra Küpana, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe duyduğu ilgi, onu profesyonel müzik eğitimine ve kariyerine taşıdı. 2002 yılında İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı’ndan “Piyano Eğitimi” alanında 2008 yılında yüksek lisans derecesi, 2011 yılında Doktor unvanı alarak mezun oldu.

2006-2013 yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel öğretim kurumlarında piyano ve müzik teorisi öğretmenliği yaptı, 2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde, 2014 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde görev yaptı. Ayrıca 2004-2012 yılları arasında korist olarak yer aldığı TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’nda 2009-2010 yılları arasında koro öğretmeni olarak görev yaptı. Koroda şarkı söyleme tutkusunu 2013 yılından itibaren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Korosu’nda sürdürmektedir.

2013 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. İdari görevlerde de bulunduğu bu kurumda lisans düzeyinde Piyano ve Müziksel İşitme Okuma Yazma, yüksek lisans düzeyinde Klasik Batı Müziği Literatürü ve Müzik Psikolojisi derslerini yürütmektedir. Öğrenciliği ve mesleki yaşamı boyunca piyanist, korrepetitör ve korist olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok konser ve etkinlikte yer aldı, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sundu, bilimsel dergilerde makaleleri yayınlandı.

Akademik ve sanatsal kimliğinin yanı sıra yıllarca kişisel gelişime ve psikoloji bilimine duyduğu derin ilgi, yaşadığı deneyimler, kendi dönüşümü ve farkındalık yolculuğu onu bu ilgi ve deneyimlerini paylaşma isteğine taşıdı ve Yaşam Atölyesi ile tanıştı. 2016 yılında müzik yoluyla kişisel dönüşüme yönelik tasarladığı eğitim ile Yaşam Atölyesi ve Kadir Has Üniversitesi ile ortak yürütülen Kişisel Dönüşüm Danışmanlığı Eğitim Programı’ndan mezun oldu.