MEZUNLARIMIZDANIŞMANLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ

Özlem Ü. Emirhanoğlu / Danışman ve Eğitmen

Özlem Ünsal Emirhanoğlu, 1979 yılında İstanbul’ da doğdu. Özdem bey’ in sevgili eşi ve Eren’ in annesidir. 1998 yılında Kalite Kontrol bölümünü bitirmiştir. Ancak bu tesadüfi de olsa bitirdiği bölüm kaderini yeniden yazmış ve kendisini tam bir kalite sürecinin içinde bulmasını sağlamıştır. İlk iş deneyimini üretim sektöründe bir motosiklet fabrikasında çalışarak kazanmıştır. Burada ki görevi ISO Standartlarından ve şirket eğitimlerinden sorumlu koordinatörlüktür.  Burada tecrübe edindiği Kalite Sistem Standartları artık hayatının bir parçasıdır. 2002 yılında Eren in dünyaya gelmesinden sonra hizmet sektöründe özel bir şirkette Kalite Yönetim Müdürü olarak çalışmaya başlamış, diğer bir kariyer olan Baş Denetçi sertifika programına katılmış ve başarı ile bitirmiştir. Baş Denetçi Sertifika programına katıldığı sektörlerinin önde isimleri değerli delegelerle Türkiye’nin ilk Sistem Denetçileri Derneği’ni (SİSDER) kurmuş ve 6 yıl boyunca yönetim kurulunda görev yapmıştır. Dernek çalışmaları hem sosyal ilişkileri açısından hem de kariyeri açısından olumlu geri bildirimlere sebep olmuştur. 2005 yılından itibaren özel bir Belgelendirme Şirketinde 5 yıl süre ile Denetçi/Baş Denetçi ve Eğitmen olarak görev almıştır. Bu yıllarda çeşitli sektörlerde ve her ölçekte firmaya eğitimler vermiş ve Sistem Denetimleri gerçekleştirmiştir. 2010 yılında artık kendi şirketini kurma kararı vermiş ve Özlem Emirhanoğlu Denetim ve Eğitim Hizmetleri Şirketini kurmuş halen faaliyetlerine kendi şirketinde devam etmektedir. Şirket faaliyetleri, Belgelendirme Denetimleri, Tedarikçi Denetimleri, Süreç ve Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Eğitimler şeklindedir.

2015 yılı Şubat ayında Yaşam Atölyesi ile tanışmış, tecrübelerini ve kariyerini farklı şekilde yorumlamaya karar vermiştir. Kişisel Dönüşüm Danışmanlık ve Eğitmenlik Programı 6. Grup mezunlarımızdan Sn. Özlem Emirhanoğlu Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı başlığı altında hem kurumsallaşma yolunda olan firmalara destek vermekte hem de Danışmanlık yoluna yeni çıkanlar ile kurumsal tecrübelerini paylaşmaktadır.