MEZUNLARIMIZDANIŞMANLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ

Tümay Aldemir / Danışman ve Eğitmen

Tümay Aldemir, Uludağ Üniversitesi Resim-İş Bölümü Grafik Anasanat Dalını bitirmiş, uzun süre grafiker olarak çalıştıktan sonra evlilikle birlikte Görsel Sanatlar Öğretmenliğine başlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, görsel zekanın önemi üzerinde durmuş, öğrenmeyi çabuklaştırdığına inanmış ve deneyimlemiştir.

Yaşam Atölyesi’nin kendisine sunduğu eğitim ve imkanlarla, düşüncelerini sunma fırsatı yakalayan Aldemir’in ; çocukluğundan beri renk ve çizgiler her zaman dikkatini çekmiş ayrıca renk ve çizginin bir ifade şekli, yönlendirici etkisi olduğunu fark ederek araştırmalar yapmıştır. Kişiler arası ilişkilere ve psikolojiye olan merakını renk teorileri ile birleştirerek, renk armonilerini, hayatımızda oluşturduğumuz armoni ile ilişkilendirmiş ve bir renk metaforu oluşturmuştur.

Bu metaforda; yaşamımıza kattığımız dostluklar, aile paylaşımları, iş ilişkilerimiz ve her konuda yaptığımız seçimlerde,  nasıl bir yaşam armonisine sahip olmak istediğimiz, renk seçimlerimizle de bu armoniyi nasıl oluşturarak motivasyonumuzu yukarı çıkartabileceğimizi anlatmaktadır.